Cerita dari SMB Vihara Viriya Dhamma, Sungai Purun Kecil, Kalimantan Barat

Anak-anak SMB (Sekolah Minggu Buddhis) adalah generasi penerus lestarinya Buddha Dhamma. Sebagai seorang Buddhis, kita berharap agar anak-anak Buddhis rajin ikut SMB sehingga mereka mengenal Dhamma dan akhirnya sayang/cinta kepada Dhamma, seperti kata pepatah, “Tak kenal, maka tak sayang.” Rutin datang ke vihara untuk ikut SMB membuat anak-anak mengenal Dhamma dan sayang (baca: cinta) kepada…