BERMUDITA CITA ATAS PERSEMBAHAN BUNGA DAN BUAH PADA HARI LHABAB DUCHEN DI BIARA

Turut bermudita cita atas kebajikan para donatur yang telah menghaturkan persembahan bunga dan buah pada hari Lhabab Duchen, 27 Oktober 2021! Sebanyak 958 nama dedikasi telah berkontribusi dalam persembahan bunga dan buah ini. Doa-doa juga telah dihaturkan di Biara Indonesia Tuṣita Vivaraṇācaraṇa Vijayāśraya. Mari bangkitkan batin yang penuh suka cita agar karma baik yang kita…